Verkställande direktör: Stefan Högkvist
Styrelsordförande: Mats Claesson
Huvudkontor: Halmstad
Lista: Spotlight Stock Market
IR-kontakt: Michaela Maier

Ytterligare IR-information återfinns på Spotlight Stock Markets IR-sida

Finansiell kalender 2023

 

Delårsrapport för Q1, 2023 2023-05-17
Halvårsrapport, 2023 2023-08-22
Delårsrapport för Q3, 2023 2023-11-15
Bokslutskommuniké, 2023 2024-02-16
   
   

HomeMaids tio största aktieägare per 2023-09-30

 

Namn Antal A Antal B Antal Röster Röster %
           
House of Service Investment Sverige AB 2 250 000 296 534 2 546 534 11 546 534 41,31%
Triega AB   4 009 833 4 009 833 4 009 833 14,35%
Ekstrand Corporate Advisors AB   3 132 300 3 132 300 3 132 300 11,21%
Grevelius, Fredrik   1 620 741 1 620 741 1 620 741 5,80%
Avanza Pension   583 440 583 440 583 440 2,09%
Högkvist, Stefan   544 650 544 650 544 650 1,95%
MDM Invest AB   532 389 532 389 532 389 1,91%
Grevelius, Sven   429 065 429 065 429 065 1,54%
Nordnet Pensionsförsäkring AB   421 150 421 150 421 150 1,51%
Sjödin Dahl, Eva-Karin   321 500 321 500 321 500 1,15%

 

Rapporter och finansiell information 2023

20230217 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2022
20230516 - Årsredovisning - HomeMaid AB 2022
20230517 - Delårsrapport - Q1 2023
20230822 - Halvårsrapport 2023
20231115 - Delårsrapport - Q3 2023

Bolagsstämma 2023

20230503 - Kallelse till årsstämma 2023
20230503 - Fullmaktsformulär årsstämma 2023
20230508 - Förslag till valberedningsinstruktion 2023
20230508 - Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2023
20230607 - Kommuniké från årsstämma i HomeMaid AB (publ) 2023

Rapporter och finansiell information 2022

20220218 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2021
20220516 - Rapport - Q1 2022
20220519 - Årsredovisning - HomeMaid AB 2021
20220826 - Halvårsrapport 2022 
20221115 - Rapport - Q3 2022

Bolagsstämma 2022

20220511 - Kallelse till årsstämma 2022
20220511 - Fullmaktsformulär årsstämma 2022
20220518 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
20220518 - Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
20220518 - Förslag till beslut om teckningsoptionsprogram
20220518 - Förslag till valberedningsinstruktion
20220518 - Bilaga A - Villkor för teckningsoptioner
20220518 - Bilaga A - Bolagsordning HomeMaid
20220608 - Kommuniké från årsstämma i HomeMaid AB (publ) 2022

Rapporter och finansiell information 2021

20210219 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2020
20210323 - Pressmeddelande - HomeMaid förvärvar rörelsen i Top Städ AB
20210517 - Rapport - Q1 2021
20210520 - Pressmeddelande - HomeMaid förvärvar rörelsen i Pro Assistans
20210525 - Årsredovisning - HomeMaid AB 2020
20210831 - Rapport - Halvårsrapport HomeMaid AB 2021
20210901 - Pressmeddelande - HomeMaid  förvärvar 80% av aktierna i KS Städ & Fönsterputs Almvik AB
20211115 - Rapport - Q3 2021

Bolagsstämma 2021

20210510 - Kallelse till årsstämma 2021

Rapporter och finansiell information 2020

20200228 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2019
20200515 - Rapport - Q1 2020
20200515 - Pressmeddelande angående utdelning
20200601 - Årsredovisning - Årsredovisning HomeMaid AB 2020
20200616 - Pressmeddelande - HomeMaid förvärvar rörelsen i Wimix Resurs AB
20200830 - Rapport - Halvårsrapport HomeMaid AB 2020
20201116 - Rapport Q3 2020

Bolagsstämma 2020

20200325 - Pressmeddelande angående årsstämma 2020
20200519 - Kallelse till årsstämma 2020
20200602 - Styrelsens förslag till årsstämma 2020
20200617 - Kommuniké från årsstämma i HomeMaid AB (publ) 2020

Rapporter och finansiell information 2019

20200228 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2019
20190228 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2018
20190319 - Pressmeddelande - HomeMaid förvärvar samtliga aktier i Team Uniq 
20190430 - Årsredovisning - Årsredovisning HomeMaid AB 2019
20190513 - Pressmeddelande - HomeMaid vinstvarnar beträffande första kvartalet
20190516 - Rapport - Q1 Rapport 2019
20190619 - Pressmeddelande utfall optioner
20190830 - Rapport - Halvårsrapport 2019
20191115 - Rapport - Q3 Rapport 2019

Bolagsstämma 2019

20190417 - Pressmeddelande - Kallelse till årsstämma 2019
20190417 - Fullmaktsformulär HomeMaid AB (publ) 2019
20190430 - Nomineringskommitténs förslag till beslut om principer för nomineringskommitté (punkt 12)
20190430 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
20190430 - Styrelsens förslag till beslut om teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (LTIP 2019) (punkt 14)
20190430 - Villkor teckningsoptioner
20190430 - Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 4 § ABL
20190522 - Kommuniké från årsstämma i HomeMaid AB (publ) 2019

2018

20180111 - Pressmeddelande - Utdelning och notering av Veteranpoolen AB
20180228 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2017
20180424 - Pressmeddelande - Kallelse till årsstämma inkl. förslag till vinstutdelning
20180507 - Pressmeddelande - Styrelsens förslag årsstämma 2018
20180507 - Årsredovisning - Årsredovisning HomeMaid AB 2017
20180515 - Rapport - Q1 Rapport
20180830 - Rapport - Halvårsrapport 2018
20180830 - Pressmeddelande - Pressrelease VD HomeMaid
20180913 - Pressrelease  - Betjänten försäljning Flickornas
20181017- Pressrelease - TF VD
20181112 - Rapport - Q3 Rapport
20181217 - Pressrelease - Ny VD

2017 och tidigare

Årsredovisning för 2016
Årsredovisning för 2015 
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012

Ytterligare IR-information återfinns på Spotlight Stock Markets IR-sida