Koncernstruktur
HomeMaid AB (publ) ingår i en koncern med 5 bolag där HomeMaid AB är koncernmoderbolaget. 

Styrelse och ledning


VD: Stefan Högkvist
Styrelseordförande: Mats Claesson
Styrelse: Andreas Gindin, Fredrik Grevelius, Patrik Torkelson

Lista: Spotlight Stock Market
IR-kontakt: Michaela Maier

Ytterligare IR-information återfinns på Spotlight Stock Markets IR-sida.

Finansiell kalender 2024

Bokslutskommuniké, 2023 2024-02-16
Delårsrapport för Q1, 2024 2024-05-17
Halvårsrapport, 2024 2024-08-23
Delårsrapport för Q3, 2024 2024-11-19
Bokslutskommuniké, 2024 2025-02-18