Rapporter och finansiell information 2021

20210219 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2020
20210323 - Pressmeddelande - HomeMaid förvärvar rörelsen i Top Städ AB
20210517 - Rapport - Q1 2021
20210520 - Pressmeddelande - HomeMaid förvärvar rörelsen i Pro Assistans
20210525 - Årsredovisning - HomeMaid AB 2020
20210831 - Rapport - Halvårsrapport HomeMaid AB 2021
20210901 - Pressmeddelande - HomeMaid  förvärvar 80% av aktierna i KS Städ & Fönsterputs Almvik AB
20211115 - Rapport - Q3 2021

Bolagsstämma 2021

20210510 - Kallelse till årsstämma 2021

Ytterligare IR-information återfinns på Spotlight Stock Markets IR-sida