Rapporter och finansiell information 2020

20200228 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2019
20200515 - Rapport - Q1 2020
20200515 - Pressmeddelande angående utdelning
20200601 - Årsredovisning - Årsredovisning HomeMaid AB 2020
20200616 - Pressmeddelande - HomeMaid förvärvar rörelsen i Wimix Resurs AB
20200830 - Rapport - Halvårsrapport HomeMaid AB 2020
20201116 - Rapport Q3 2020

Bolagsstämma 2020

20200325 - Pressmeddelande angående årsstämma 2020
20200519 - Kallelse till årsstämma 2020
20200602 - Styrelsens förslag till årsstämma 2020
20200617 - Kommuniké från årsstämma i HomeMaid AB (publ) 2020

Ytterligare IR-information återfinns på Spotlight Stock Markets IR-sida