• Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter och vårt val av material, kemikalier, verktyg och rutiner. 

 • Vi ställer krav på leverantörer och väljer miljömärkta kemikalier som är godkända med Svanen, Svenska Naturskyddsföreningens märke eller annan likvärdig miljöklassificering och städutrustning.

 • I den mån det går väljer vi kemikalier, material och verktyg som är närproducerade.

 • Vi begränsar användningen av kemikalier.

 • Vi begränsar användningen av plast såsom den förekommer i plastpåsar mm för engångsbruk. Och använder plast som är helt komposterbar.

 • Vi källsorterar kontorsmaterial och avfall i enlighet med respektive kommuns källsorteringsprogram.

 • Vi minimerar användningen av engångsprodukter såsom pappersmuggar och plastmuggar och använder istället flergångsmaterial.

 • Minimerar de negativa effekterna på miljön från våra transporter. Detta sker genom:

  1. I första hand använder vi alltid gemensamma transportmedel

  2. I andra hand egna transportmedel med effektiv logistik som minimerar resvägar och bränsleförbrukning

  3. Egna transportmedel med låg bränsleförbrukning/mil

Utöver detta strävar vi efter att kombinera vårt sociala ansvar med miljöfrågor och i mån av förmåga stötta projekt som har positiva effekter på miljön så väl som samhällsklimatet.