Det mesta som sker i en verksamhet kan påverka arbetsmiljön. Vårt arbetsmiljöarbete utgår ifrån lagstadgade krav, men också ifrån vår företagsstrategi där arbetsmiljön är högt prioriterad. Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser, och arbetsmiljöarbetet ska så långt det är möjligt hindra och förebygga ohälsa och olyckor. Det handlar också om att skapa en arbetsmiljö som ger våra medarbetare förutsättningar att utvecklas och bli sin bästa version, för att både trivas i verksamheten och bidra på bästa sätt.

Vad kan du göra?

Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare skapas genom att alla hjälps åt. Som en av våra medarbetare kan du bidra till en trygg och säker arbetsplats genom att vara observant på brister i arbetsmiljön och bidra till att de åtgärdas. Det är viktigt att inte utsättas för fysiska risker i arbetsmiljön. Men det gäller också att se till att inte utsätta sina kollegor för risker. Att ha ett bra arbetsklimat, stötta varandra och tillsammans lösa problem motverkar främlingskap och konflikter. Så blir vi Bättre tillsammans!

Läs mer om Arbetsmiljöansvar