Hållbarhet

De rengöringsmedel vi använder är ofta betydligt mer skonsamma för miljön än de du köper i dagligvaruhandeln. Vi nöjer oss inte med att följa miljölagstiftningen — vi går ofta ett steg längre. Till exempel har vi ersatt alla vanliga plastpåsar med helt komposterbara påsar, gjorda av stärkelse.

Vi anser att hållbarhet handlar om mer än miljö; det handlar om samhället och medmänsklighet. Det är självklart för oss att ta ett socialt ansvar och bidra till samhället. Bland annat stöttar vi Barncancerfondens verksamhet. Läs mer om det längre ner på sidan.

Produkter

 • Vi begränsar användningen av kemikalier.
 • I den mån vi använder kemikalier väljer vi miljömärkt: Svanen, Svenska Naturskyddsföreningen eller annan likvärdig miljöklassificering.
 • Så långt det går väljer vi närproducerade kemikalier, material och verktyg.
 • Vi begränsar användningen av plast. De plastpåsar vi använder är gjorda av stärkelse och helt komposterbara.
 • Vi minimerar användningen av engångsprodukter som pappersmuggar och plastmuggar och använder istället flergångsmaterial.
 • Vi källsorterar kontorsmaterial och avfall i enlighet med respektive kommuns källsorteringsprogram.

Transporter

Även när det gäller våra transporter strävar vi alltid efter att minimera de negativa effekterna på miljön.

 • I första hand använder vi alltid gemensamma transportmedel.
 • När gemensamma transportmedel inte är ett alternativ använder vi egna, med effektiv logistik som minimerar resvägar och bränsleförbrukning.
 • De egna transportmedel vi använder har låg bränsleförbrukning/mil.

Hållbarhetsplan

Hållbarhet inom HomeMaid AB är ett förhållningssätt som genomsyrar hela organisationen. HomeMaid ska verka långsiktigt för våra kunder, anställda, miljön och intressenter. Vi ska som organisation och individer följa de lagar, regler och policys som berör oss — såväl juridiska och fackliga som självpåtagna. HomeMaid strävar alltid efter att vara en ansvarsfull och pålitlig aktör.

Våra övergripande hållbarhetsmål är:

 • Att långsiktigt och med lönsamhet följa vår affärsidé: ”Att förenkla människors vardag och skapa nya, goda arbetstillfällen”.
 • Att alltid erbjuda minst kollektivavtalsenliga löner och villkor med fasta anställningar för att våra anställda ska känna trygghet och ha möjligheten till en bra balans mellan arbete och fritid. HomeMaid ska vara en stödjande arbetsgivare.
 • Att genom vår rekrytering verka för att personer i utanförskap med rätt attityd och serviceanda får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
 • Att minimera vår miljöpåverkan både direkt och indirekt. För hållbarhetsarbetet ansvarar ytterst företagets ledningsgrupp. Om medarbetare och personalpolitik kan du läsa mer här.