Att vara ny på jobbet kan vara utmanande och svårt. Det är inte alltid lätt att veta vad som förväntas, vad det innebär att vara en bra kollega eller vilka kvaliteter som är viktiga att utveckla för att kunna klättra internt. Därför tror vi på ett närvarande och tydligt ledarskap från dag ett, och vi är flera som hjälper dig att utvecklas.

I varje team har vi förutom den närmaste chefen även teamledare, utbildare och handledare som alla bidrar till att hjälpa våra medarbetare ta nästa steg. Få saker är så utvecklande som att få chansen och förtroendet att lära andra vad man själv fick lära sig. Därför är våra handledare och utbildare en viktig del av vår utbildningsorganisation. Det är så vi blir starkare som team; vi blir bättre tillsammans!

Läs mer om Utbildning och karriär på HomeMaid