Styrelse

Mats Claesson
Styrelsens ordförande

Patrik Torkelson
Ledamot

Fredrik Grevelius
Ledamot

Andreas Gindin
Ledamot

Företagsledning

Stefan Högkvist
Verkställande direktör
Tel: 08-501 296 75
stefan.hogkvist@homemaid.se

Michaela Maier
Ekonomichef
Tel: 035-16 15 53
michaela.maier@homemaid.se

Lena Nordin
HR-chef
Tel: 08-588 019 40
lena.nordin@homemaid.se

Jessica Raam
Marknadschef
Tel: 08-588 019 41
jessica.raam@homemaid.se

Josefine Ullsten
Försäljningschef
Tel: 08-556 954 44
josefine.ullsten@homemaid.se

Anette Pehrsson
Kvalitetsansvarig
anette.pehrsson@homemaid.se

Susanne Moffat
Regionchef Dalarna/Sundsvall
Tel: 023-127 07
susanne.moffat@homemaid.se

Johan Kullander
Regionchef Mälardalen
Tel: 018-472 81 57
johan.kullander@homemaid.se

Lena Wärmé
Regionchef Stockholm
Tel: 08-556 954 44
lena.warme@homemaid.se

Josefine Wangerås
Regionchef Västra Götaland
Tel: 031-28 27 27
josefine.wangeras@homemaid.se

Jenny Bergholtz
Regionchef Syd
Tel: 035-16 15 52
jenny.bergholtz@homemaid.se