heroimage

Investor Relations

Här publicerar vi HomeMaids rapporter samt finansiell information

Verkställande Direktör: Stefan Högkvist
Styrelsordförande: Mats Claesson
Huvudkontor: Halmstad
Lista: Spotlight Stock Market
IR-kontakt: Michaela Maier



Finansiell Kalender 2021

Bokslutskommuniké, 2020 2021-02-19
Delårsrapport för Q1, 2021 2021-05-17
Halvårsrapport , 2021 2021-08-31
Delårsrapport för Q3, 2021 2021-11-15
Bokslutskommuniké, 2021 2022-02-18
   


 


HomeMaids 10 största aktieägare per 2021-09-30

Namn Antal A Antal B Aktier Röster Röster %
House of Service Invest. Sverige AB 2 250 000 296 534 2 546 534 11 546 534 42,39%
Triega AB   3 786 082 3 786 082 3 786 082 13,90%
Ekstrand Corporate Advisors AB   3 090 000 3 090 000 3 090 000 11,34%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension   1 239 747 1 239 747 1 239 747 4,55%
Grevelius, Fredrik   696 354 696 354 696 354 2,56%
MDM Invest AB   532 389 532 389 532 389 1,95%
Nordnet Pensionsförsäkring AB   419 457 419 457 419 457 1,54%
Grevelius, Sven   391 314 391 314 391 314 1,44%
Sjödin Dahl, Eva-Karin   321 500 321 500 321 500 1,18%
Hedblom Marcus   266 000 266 000 266 000 0,98%

 

Rapporter och finansiell information 2021
20210219 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2020
20210323 - Pressmeddelande - HomeMaid förvärvar rörelsen i Top Städ AB
20210517 - Rapport - Q1 2021
20210520 - Pressmeddelande - HomeMaid förvärvar rörelsen i Pro Assistans
20210525 - Årsredovisning - HomeMaid AB 2020
20210831 - Rapport - Halvårsrapport HomeMaid AB 2021
20210901 - Pressmeddelande - HomeMaid  förvärvar 80% av aktierna i KS Städ & Fönsterputs Almvik AB

Bolagsstämma 2021
20210510 - Kallelse till årsstämma 2021

Rapporter och finansiell information 2020
20200228 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2019
20200515 - Rapport - Q1 2020
20200515 - Pressmeddelande angående utdelning
20200601 - Årsredovisning - Årsredovisning HomeMaid AB 2020
20200616 - Pressmeddelande - HomeMaid förvärvar rörelsen i Wimix Resurs AB
20200830 - Rapport - Halvårsrapport HomeMaid AB 2020
20201116 - Rapport Q3 2020

Bolagsstämma 2020
20200325 - Pressmeddelande angående årsstämma 2020
20200519 - Kallelse till årsstämma 2020
20200602 - Styrelsens förslag till årsstämma 2020
20200617 - Kommuniké från årsstämma i HomeMaid AB (publ) 2020

Rapporter och finansiell information 2019
20200228 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2019
20190228 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2018
20190319 - Pressmeddelande - HomeMaid förvärvar samtliga aktier i Team Uniq 
20190430 - Årsredovisning - Årsredovisning HomeMaid AB 2019
20190513 - Pressmeddelande - HomeMaid vinstvarnar beträffande första kvartalet
20190516 - Rapport - Q1 Rapport 2019
20190619 - Pressmeddelande utfall optioner
20190830 - Rapport - Halvårsrapport 2019
20191115 - Rapport - Q3 Rapport 2019

Bolagsstämma 2019
20190417 - Pressmeddelande - Kallelse till årsstämma 2019
20190417 - Fullmaktsformulär HomeMaid AB (publ) 2019
20190430 - Nomineringskommitténs förslag till beslut om principer för nomineringskommitté (punkt 12)
20190430 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
20190430 - Styrelsens förslag till beslut om teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (LTIP 2019) (punkt 14)
20190430 - Villkor teckningsoptioner
20190430 - Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 4 § ABL
20190522 - Kommuniké från årsstämma i HomeMaid AB (publ) 2019

2018
20180111 - Pressmeddelande - Utdelning och notering av Veteranpoolen AB
20180228 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2017
20180424 - Pressmeddelande - Kallelse till årsstämma inkl. förslag till vinstutdelning
20180507 - Pressmeddelande - Styrelsens förslag årsstämma 2018
20180507 - Årsredovisning - Årsredovisning HomeMaid AB 2017
20180515 - Rapport - Q1 Rapport
20180830 - Rapport - Halvårsrapport 2018
20180830 - Pressmeddelande - Pressrelease VD HomeMaid
20180913 - Pressrelease  - Betjänten försäljning Flickornas
20181017- Pressrelease - TF VD
20181112 - Rapport - Q3 Rapport
20181217 - Pressrelease - Ny VD

2017
Årsredovisning för 2016
Kallelse till årsstämma
Styrelsen förslag inför årsstämma 2017
Delårsrapport Januari - Mars
HomeMaid förvärvar VIP service i Uppsala
Halvårsrapport Januari-Juni 
HomeMaid utvärderar möjligheten att dela ut det helägda dotterbolaget Veteranpoolen AB till sina aktieägare.
Delårsrapport Januari-September
Pressrelease beslut utdelning
Pressmeddelande kallelse extra bolagsstämma 20171128
Pressmeddelande kallelse med förslag om utdelning av VP 20171128
Fullmaktsformulär extra stämma 21 december 2017
Styrelsens fullständiga förslag och yttranden inför stämma 21 dec 2017
Styrelsens förslag och motiverande yttrande inkl. årsredovisning
Pressmeddelande extra stämma presentation
Presentationsmaterial extra bolagsstämma 2017-12-21
Bolagsstämmokommuniké HomeMaid  20171221
Extra Bolagsstämmoprotokoll 21 december

2016
Bokslutskommuniké
Kallelse till årsstämma  
Styrelsens förslag inför årsstämma 2016
Årsredovisning för 2015
Delårsrapport januari - mars
Halvårsrapport Januari-Juni
Delårsrapport Januari-September

2015
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport januari – juni 
Styrelsens förslag till årsstämma
Kvartalsrapport 1
Kallelse till årsstämma

2014
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport januari – juni
Delårsrapport januari – mars
Styrelsens förslag till årsstämma
Kallelse till årsstämma

2013
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport januari – juni
Delårsrapport januari – mars
Styrelsens förslag till årsstämma
Kallelse till årsstämma

2012
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport
Styrelsens förslag till årsstämma
Delårsrapport januari – mars

Kallelse till årsstämma

 

Ytterligare IR-information återfinns på Spotlight Stock Markets IR-sida