Investor Relations

Här publicerar vi HomeMaids rapporter samt finansiell information

Verkställande Direktör: Eva-Karin Dahl
Styrelsordförande: Mats Claesson
Huvudkontor: Halmstad
Lista: Aktietorget
IR-kontakt: Michaela MaierFinansiell Kalender 2017

Bokslutskommuniké 2017-02-28
Publicering av årsredovisning 2016 2017-05-02
Publicering styrelsens förslag bolagstämma 23 Maj 2016 2017-05-02
Bolagsstämma 2017-05-23
Q1-rapport​ 2017-05-12
Halvårsrapport 2017-08-31
Q3-rapport 2017-11-13


 


HomeMaids 10 största aktieägare per 2017-09-29

Namn Antal A Antal B Aktier Röster Röster %
House of Service Investment Sverige AB 2 250 000 296 534 2 546 534 11 546 534 42,4 %
Triega AB   2 750 000 2 750 000 2 750 000 10,1 %
Nordnet Pensionsförsäkringar AB   2 636 046 2 636 046 2 636 046 9,7 %
Försäkringsbolaget, Avanza Pension   1 790 010 790 010 790 010 6,6 %
Grevelius, Fredrik   600 479 600 479 600 479 2,2 %
MDM Invest AB   532 389 532 389 532 389 2,0 %
Sjödin Dahl, Eva-Karin   400 000 400 000 400 000 1,5 %
Grevelius, Johan   321 419 321 419 321 419 1,2 %
Grevelius, Carl   300 000 300 000 300 000 1,1 %
Q & Co Städ AB   267 000 267 000 267 000 1,0 %

 

Rapporter och finansiell information

2017
Årsredovisning för 2016
Kallelse till årsstämma
Styrelsen förslag inför årsstämma 2017
Delårsrapport Januari - Mars
HomeMaid förvärvar VIP service i Uppsala
Halvårsrapport Januari-Juni 
HomeMaid utvärderar möjligheten att dela ut det helägda dotterbolaget Veteranpoolen AB till sina aktieägare.
Delårsrapport Januari-September
Pressrelease beslut utdelning
Pressmeddelande kallelse extra bolagsstämma 20171128
Pressmeddelande kallelse med förslag om utdelning av VP 20171128
Fullmaktsformulär extra stämma 21 december 2017
Styrelsens fullständiga förslag och yttranden inför stämma 21 dec 2017

2016
Bokslutskommuniké
Kallelse till årsstämma  
Styrelsens förslag inför årsstämma 2016
Årsredovisning för 2015
Delårsrapport januari - mars
Halvårsrapport Januari-Juni
Delårsrapport Januari-September

2015
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport januari – juni 
Styrelsens förslag till årsstämma
Kvartalsrapport 1
Kallelse till årsstämma

2014
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport januari – juni
Delårsrapport januari – mars
Styrelsens förslag till årsstämma
Kallelse till årsstämma

2013
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport januari – juni
Delårsrapport januari – mars
Styrelsens förslag till årsstämma
Kallelse till årsstämma

2012
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport
Styrelsens förslag till årsstämma
Delårsrapport januari – mars

Kallelse till årsstämma

 

Tidigare pressreleaser och rapporter finns på aktietorgets arkiv