Investor Relations

Här publicerar vi HomeMaids rapporter samt finansiell information

Verkställande Direktör: Eva-Karin Dahl
Styrelsordförande: Mats Claesson
Huvudkontor: Halmstad
Lista: Aktietorget
IR-kontakt: Michaela MaierFinansiell Kalender 2018

Bokslutskommuniké 2018-02-28
Kvartalsrapport Q1 2018-05-15
Bolagsstämma med efterföljande styrelsemöte 2018-05-22
Halvårsrapport 2018-08-30
Kvartalsrapport Q3 2018-11-12
   


 


HomeMaids 10 största aktieägare per 2017-12-29

Namn Antal A Antal B Aktier Röster Röster %
House of Service Investment Sverige AB 2 250 000 296 534 2 546 534 11 546 534 42,4 %
Triega AB   2 750 000 2 750 000 2 750 000 10,1 %
Nordnet Pensionsförsäkringar AB   2 490 744 2 490 744 2 490 744 9,1 %
Försäkringsbolaget, Avanza Pension   1 793 896 1 793 896 1 793 896 6,6 %
Grevelius, Fredrik   606 192 606 192 606 192 2,2 %
MDM Invest AB   532 389 532 389 532 389 2,0 %
Sjödin Dahl, Eva-Karin   400 000 400 000 400 000 1,5 %
Grevelius, Johan   341 780 341 780 341 780 1,3 %
Grevelius, Carl   282 091 282 091 282 091 1,0 %
Q & Co Städ AB   267 500 267 500 267 500 1,0 %

 

Rapporter och finansiell information

2018
20180111 - Pressmeddelande - Utdelning och notering av Veteranpoolen AB

2017
Årsredovisning för 2016
Kallelse till årsstämma
Styrelsen förslag inför årsstämma 2017
Delårsrapport Januari - Mars
HomeMaid förvärvar VIP service i Uppsala
Halvårsrapport Januari-Juni 
HomeMaid utvärderar möjligheten att dela ut det helägda dotterbolaget Veteranpoolen AB till sina aktieägare.
Delårsrapport Januari-September
Pressrelease beslut utdelning
Pressmeddelande kallelse extra bolagsstämma 20171128
Pressmeddelande kallelse med förslag om utdelning av VP 20171128
Fullmaktsformulär extra stämma 21 december 2017
Styrelsens fullständiga förslag och yttranden inför stämma 21 dec 2017
Styrelsens förslag och motiverande yttrande inkl. årsredovisning
Pressmeddelande extra stämma presentation
Presentationsmaterial extra bolagsstämma 2017-12-21
Bolagsstämmokommuniké HomeMaid  20171221
Extra Bolagsstämmoprotokoll 21 december

2016
Bokslutskommuniké
Kallelse till årsstämma  
Styrelsens förslag inför årsstämma 2016
Årsredovisning för 2015
Delårsrapport januari - mars
Halvårsrapport Januari-Juni
Delårsrapport Januari-September

2015
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport januari – juni 
Styrelsens förslag till årsstämma
Kvartalsrapport 1
Kallelse till årsstämma

2014
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport januari – juni
Delårsrapport januari – mars
Styrelsens förslag till årsstämma
Kallelse till årsstämma

2013
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport januari – juni
Delårsrapport januari – mars
Styrelsens förslag till årsstämma
Kallelse till årsstämma

2012
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport
Styrelsens förslag till årsstämma
Delårsrapport januari – mars

Kallelse till årsstämma

 

Ytterligare IR-information återfinns på Aktietorgets IR-sida