Investor Relations

Här publicerar vi HomeMaids rapporter samt finansiell information

Verkställande Direktör: Eva-Karin Dahl
Styrelsordförande: Mats Claesson
Huvudkontor: Halmstad
Lista: Aktietorget
IR-kontakt: Michaela MaierFinansiell Kalender 2018

Bokslutskommuniké 2018-02-28
Kvartalsrapport Q1 2018-05-15
Bolagsstämma med efterföljande styrelsemöte 2018-05-22
Halvårsrapport 2018-08-30
Kvartalsrapport Q3 2018-11-12
   


 


HomeMaids 10 största aktieägare per 2018-06-30

Namn Antal A Antal B Aktier Röster Röster %
House of Service Investment Sverige AB 2 250 000 296 534 2 546 534 11 546 534 42,4 %
Triega AB   2 791 495 2 791 495 2 791 495 10,3 %
Nordnet Pensionsförsäkringar AB   2 469 169 2 469 169 2 469 169 9,1 %
Försäkringsbolaget, Avanza Pension   1 825 243 1 825 243 1 825 243 6,7 %
Grevelius, Fredrik   613 911 613 911 613 911 2,3 %
MDM Invest AB   532 389 532 389 532 389 2,0 %
Sjödin Dahl, Eva-Karin   400 000 400 000 400 000 1,5 %
Grevelius, Johan   353 304 353 304 353 304 1,3 %
Lidén, Sven   270 000 270 000 270 000 1,0 %
Q & Co Städ AB   267 500 267 500 267 500 1,0 %

 

Rapporter och finansiell information

2018
20180111 - Pressmeddelande - Utdelning och notering av Veteranpoolen AB
20180228 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2017
20180424 - Pressmeddelande - Kallelse till årsstämma inkl. förslag till vinstutdelning
20180507 - Pressmeddelande - Styrelsens förslag årsstämma 2018
20180507 - Årsredovisning - Årsredovisning HomeMaid AB 2017
20180515 - Rapport - Q1 Rapport
20180830 - Rapport - Halvårsrapport 2018
20180830 - Pressmeddelande - Pressrelease VD HomeMaid
20180913 - Pressrelease  - Betjänten försäljning Flickornas

2017
Årsredovisning för 2016
Kallelse till årsstämma
Styrelsen förslag inför årsstämma 2017
Delårsrapport Januari - Mars
HomeMaid förvärvar VIP service i Uppsala
Halvårsrapport Januari-Juni 
HomeMaid utvärderar möjligheten att dela ut det helägda dotterbolaget Veteranpoolen AB till sina aktieägare.
Delårsrapport Januari-September
Pressrelease beslut utdelning
Pressmeddelande kallelse extra bolagsstämma 20171128
Pressmeddelande kallelse med förslag om utdelning av VP 20171128
Fullmaktsformulär extra stämma 21 december 2017
Styrelsens fullständiga förslag och yttranden inför stämma 21 dec 2017
Styrelsens förslag och motiverande yttrande inkl. årsredovisning
Pressmeddelande extra stämma presentation
Presentationsmaterial extra bolagsstämma 2017-12-21
Bolagsstämmokommuniké HomeMaid  20171221
Extra Bolagsstämmoprotokoll 21 december

2016
Bokslutskommuniké
Kallelse till årsstämma  
Styrelsens förslag inför årsstämma 2016
Årsredovisning för 2015
Delårsrapport januari - mars
Halvårsrapport Januari-Juni
Delårsrapport Januari-September

2015
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport januari – juni 
Styrelsens förslag till årsstämma
Kvartalsrapport 1
Kallelse till årsstämma

2014
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport januari – juni
Delårsrapport januari – mars
Styrelsens förslag till årsstämma
Kallelse till årsstämma

2013
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport januari – juni
Delårsrapport januari – mars
Styrelsens förslag till årsstämma
Kallelse till årsstämma

2012
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport
Styrelsens förslag till årsstämma
Delårsrapport januari – mars

Kallelse till årsstämma

 

Ytterligare IR-information återfinns på Aktietorgets IR-sida