Investor Relations

Här publicerar vi HomeMaids rapporter samt finansiell information

Verkställande Direktör: Eva-Karin Dahl
Styrelsordförande: Mats Claesson
Huvudkontor: Halmstad
Lista: Aktietorget
IR-kontakt: Michaela MaierFinansiell Kalender 2017

Bokslutskommuniké 2017-02-28
Publicering av årsredovisning 2016 2017-05-02
Publicering styrelsens förslag bolagstämma 23 Maj 2016 2017-05-02
Bolagsstämma 2017-05-23
Q1-rapport​ 2017-05-12
Halvårsrapport 2017-08-31
Q3-rapport 2017-11-13


 


HomeMaids 10 största aktieägare per 2017-06-31

Namn Antal A Antal B Aktier Röster Röster %
House of Service Investment Sverige AB 2 250 000 296 534 2 546 534 11 546 534 42,4 %
Triega AB   2 750 000 2 750 000 2 750 000 10,1 %
Nordnet Pensionsförsäkringar AB   2 608 550 2 608 550 2 608 550 9,9 %
Försäkringsbolaget, Avanza Pension   1 813 342 1 813 342 1 813 342 6,9 %
Grevelius, Fredrik   598 282 598 282 598 282 2,2 %
MDM Invest AB   532 389 532 389 532 389 2,0 %
Sjödin Dahl, Eva-Karin   400 000 400 000 400 000 1,5 %
Grevelius, Johan   303 597 303 597 303 597 1,4 %
Grevelius, Carl   300 000 300 000 300 000 1,1 %
Q & Co Städ AB   250 000 250 000 250 000 0,9 %

 

Rapporter och finansiell information

2017
Årsredovisning för 2016
Kallelse till årsstämma
Styrelsen förslag inför årsstämma 2017
Delårsrapport Januari - Mars
HomeMaid förvärvar VIP service i Uppsala

2016
Bokslutskommuniké
Kallelse till årsstämma  
Styrelsens förslag inför årsstämma 2016
Årsredovisning för 2015
Delårsrapport januari - mars
Halvårsrapport Januari-Juni
Delårsrapport Januari-September

2015
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport januari – juni 
Styrelsens förslag till årsstämma
Kvartalsrapport 1
Kallelse till årsstämma

2014
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport januari – juni
Delårsrapport januari – mars
Styrelsens förslag till årsstämma
Kallelse till årsstämma

2013
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport januari – juni
Delårsrapport januari – mars
Styrelsens förslag till årsstämma
Kallelse till årsstämma

2012
Årsredovisning
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – september
Halvårsrapport
Styrelsens förslag till årsstämma
Delårsrapport januari – mars

Kallelse till årsstämma

 

Tidigare pressreleaser och rapporter finns på aktietorgets arkiv