Ledning och styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till HomeMaids ledning och styrelseledamöter. Har du frågor gällande våra tjänster, kontakta ditt närmaste HomeMaid-kontor.

Styrelse:

Mats Claesson
Styrelsens ordförande

Patrik Torkelson
Ledamot

Fredrik Grevelius
Ledamot

Andreas Gindin
Ledamot

 

Företagsledning:

Eva-Karin Dahl
Verkställande Direktör
Styrelseledamot i HomeMaid
Ordförande i branschorganisationen Hemserviceföretagen
Tel: 08-55 69 54 44/035-16 15 50
Mail: eva-karin.dahl@homemaid.se

Michaela Maier
Ekonomi- och personalchef
Tel: 035-16 15 53
Mail: michaela.maier@homemaid.se

Björn Holmkvist
E-Commerce och Digital Marketing Manager
Tel: 08-55 69 54 44
Mail: bjorn.holmkvist@homemaid.se 

Susanne Moffat
Regionchef Dalarna
Tel: 023-127 07
Mail: susanne.moffat@homemaid.se

Lena Wärmé
Regionchef Stockholm
Tel: 08-55 69 54 44
Mail: lena.warme@homemaid.se

Anders Sundin
Regionchef Mälardalen
Tel: 018-15 35 50
Mail: anders.sundin@homemaid.se

Josefin Wangerås
Regionchef (t.f.) Göteborg
Tel: 031-28 27 27
Mail: josefin.wangeras@homemaid.se

Jenny Bergholtz
Regionchef Syd
Tel: 035-16 15 52
Mail: jenny.bergholtz@homemaid.se

Linda Sund
Regionchef Östergötland
Tel: 013-13 25 00
Mail: linda.sund@homemaid.se

Helen Andersson
Regionchef Gävle/Sundsvall
Tel: 026-12 57 60/060-740 25 00
Mail: helen.andersson@homemaid.se