Ledning och styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till HomeMaids ledning och styrelseledamöter. Har du frågor gällande våra tjänster, kontakta ditt närmaste HomeMaid-kontor.

Styrelse:

Mats Claesson
Styrelsens ordförande

Patrik Torkelson
Ledamot

Fredrik Grevelius
Ledamot

Andreas Gindin
Ledamot

 

Företagsledning:

Michaela Maier
Tf VD & Ekonomi- och personalchef
Tel: 035-16 15 53
Mail: michaela.maier@homemaid.se

Björn Holmkvist
Kommunikations- & Digitalt Ansvarig
Tel: 08-55 69 54 44
Mail: bjorn.holmkvist@homemaid.se 

Susanne Moffat
Regionchef Dalarna
Tel: 023-127 07
Mail: susanne.moffat@homemaid.se

Helen Andersson
Regionchef Gävle/Sundsvall
Tel: 026-12 57 60/060-740 25 00
Mail: helen.andersson@homemaid.se

Jenny Allberg
Regionchef Mälardalen
Tel: 018-15 35 50
Mail: jenny.allberg@homemaid.se

Lena Wärmé
Regionchef Stockholm
Tel: 08-55 69 54 44
Mail: lena.warme@homemaid.se

Christer Lindqvist 
Regionchef Östergötland
Tel: 013-13 25 00
Mail: christer.lindqvist@homemaid.se

Josefine Wangerås
Regionchef Göteborg
Tel: 031-28 27 27
Mail: josefine.wangeras@homemaid.se

Jenny Bergholtz
Regionchef Syd
Tel: 035-16 15 52
Mail: jenny.bergholtz@homemaid.se