HeroImage

Ledning och styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till HomeMaids ledning och styrelseledamöter. Har du frågor gällande våra tjänster, kontakta ditt närmaste HomeMaid-kontor.

Styrelse:

Mats Claesson
Styrelsens ordförande

Patrik Torkelson
Ledamot

Fredrik Grevelius
Ledamot

Andreas Gindin
Ledamot

 

Företagsledning:

Stefan Högkvist
Verkställande Direktör
Tel: 08-501 296 75
stefan.hogkvist@homemaid.se

Michaela Maier
Ekonomi- och personalchef
Tel: 035-16 15 53
michaela.maier@homemaid.se 

Cecilia Hillergren
Marknadsansvarig
Tel: 08-588 019 38
cecilia.hillergren@homemaid.se

Susanne Moffat
Regionchef Dalarna
Tel: 023-127 07
susanne.moffat@homemaid.se

Johan Kullander
Regionchef Gävle/Sundsvall
Tel: 026-12 57 60/060-740 25 00
johan.kullander@homemaid.se

Jenny Allberg
Regionchef Mälardalen
Tel: 018-15 35 50
jenny.allberg@homemaid.se

Lena Wärmé
Regionchef Stockholm
Tel: 08-556 954 44
lena.warme@homemaid.se

Erik Lejdebrink
Regionchef Östergötland
Tel: 013-13 25 36
erik.lejdebrink@homemaid.se

Josefine Wangerås
Regionchef Göteborg
Tel: 031-28 27 27
josefine.wangeras@homemaid.se

Jenny Bergholtz
Regionchef Syd
Tel: 035-16 15 52
jenny.bergholtz@homemaid.se