Ledning och styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till HomeMaids ledning och styrelseledamöter. Har du frågor gällande våra tjänster, kontakta ditt närmaste HomeMaid-kontor.

Styrelse:

Mats Claesson
Styrelsens ordförande

Patrik Torkelson
Ledamot

Fredrik Grevelius
Ledamot

Andreas Gindin
Ledamot

 

Företagsledning:

Stefan Högkvist
Verkställande Direktör
Tel: 08-50129675
Mail: stefan.hogkvist@homemaid.se

Michaela Maier
Ekonomi- och personalchef
Tel: 035-16 15 53
Mail: michaela.maier@homemaid.se 

Susanne Moffat
Regionchef Dalarna
Tel: 023-127 07
Mail: susanne.moffat@homemaid.se

Johan Kullander
Regionchef Gävle/Sundsvall
Tel: 026-12 57 60/060-740 25 00
Mail: johan.kullander@homemaid.se

Jenny Allberg
Regionchef Mälardalen
Tel: 018-15 35 50
Mail: jenny.allberg@homemaid.se

Lena Wärmé
Regionchef Stockholm,
Tf. Regionchef Östergötland
Tel: 08-55 69 54 44
Mail: lena.warme@homemaid.se

Josefine Wangerås
Regionchef Göteborg
Tel: 031-28 27 27
Mail: josefine.wangeras@homemaid.se

Jenny Bergholtz
Regionchef Syd
Tel: 035-16 15 52
Mail: jenny.bergholtz@homemaid.se