heroimage
Uppgifter om din bostad
kvm

Kvalitet & Kundnöjdhet

Inom HomeMaid arbetar vi efter principen att kvalitet är den viktigaste, men inte den enda, faktorn bakom hög kundnöjdhet. Att kärnan i vår verksamhet är sund innebär att vi konsekvent ska leverera en högkvalitativ tjänst. För att säkerställa kvaliteten i vår tjänsteleverans arbetar vi regelbundet med:

  • Kvalitetskontroller – Dagligen utför vi dussintals oförberedda kvalitetskontroller. Dessa görs för att säkerställa kvalitet men också kontinuitet i vår leverans. Oavsett var i landet kunden befinner sig eller vilken serviceassistent som varit i tjänst, ska vår kund kunna känna sig trygg i vetskapen om att få samma högkvalitativa tjänst.

  • Utbildningar – Resultatet av våra kvalitetskontroller ligger till grund för våra vidareutbildningar. Dessa kan innefatta allt från teknik till ergonomi eller kemikaliehantering. Vi vet att för att få en långsiktigt god leverans måste vi investera långsiktigt i våra anställda.

  • Kundkommunikation - På HomeMaid är vi väl medvetna om att vår upplevda kvalitet också är direkt kopplad till vår lyhördhet för önskemål och flexibilitet när något behöver ordnas utanför det ordinarie schemat. Därför arbetar utifrån målet att vara tillgängliga för våra kunder och anpassa oss efter inkommande önskemål.

 

Vi på HomeMaid är medvetna om att kvalitet i tjänsten är något som förväntas av en leverantör. Därför kan kundnöjdhet via god kvalitet bara ta oss halva vägen, den andra halvan består för oss i att överträffa kundens förväntningar.

Vi kallar det ”magi”, och precis som magi är det lite svårt att sätta fingret på. Det är något vi uppnår när kommunikation, kvalitet och engagerade anställda samspelar. När våra serviceassistenter känner kunderna så väl att de lär sig vilka små detaljer som betyder extra mycket. När våra områdeschefer känner kunderna så väl att de vet när det är dags att boka in en extra storstädning. När vi kan vara så flexibla i vårt bemötande av kundens behov att frasen ”Självklart löser vi det” är vägledande i vår relation till kundens önskemål, då kan vi skapa lite magi i våra kunders vardag.