heroimage
Uppgifter om din bostad
kvm

Hållbarhetsplan

Hållbarhet inom HomeMaid AB innebär ett förhållningssätt som genomsyrar hela organisationen. HomeMaid ska verka långsiktigt för våra kunder, anställda, miljön och intressenter.

Vi ska som organisation och individer följa de lagar och regler samt policys som berör oss, så väl juridiska och fackliga som självpåtagna.
HomeMaid ska sträva efter att vara en ansvarsfull och pålitlig aktör.

Våra övergripande hållbarhetsmål är:

  • Att långsiktigt och med lönsamhet följa vår affärsidé; ”Att förenkla människors vardag och skapa nya, goda arbetstillfällen”.

  • Att alltid erbjuda minst kollektivavtalsenliga löner och villkor med fasta anställningar för att våra anställda ska känna trygghet och ha möjligheten till en bra balans mellan arbete och fritid. HomeMaid ska vara en stödjande arbetsgivare.

  • Att genom vår rekrytering verka för att personer i utanförskap med rätt attityd och serviceanda får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

  • Att minimera vår miljöpåverkan både direkt och indirekt.

För hållbarhetsarbetet ansvarar ytterst företagets ledningsgrupp. Vi arbetar löpande med detta och delar upp arbetet i tre huvudsakliga områden. Du kan läsa mer i detalj om de olika delarna av vår hållbarhetsstrategi här:

Kvalitet och kundnöjdhet

Miljöansvar

Socialt Ansvar

Arbetsmiljöansvar