heroimage

RUT och ROT

Uppfyller du villkoren för RUT betalar du bara 50% av arbetskostnaden.

Det samlade maxbeloppet man kan köpa RUT och ROT- tjänster för är 150 000 kr/person och den samlade avdragsmöjligheten är 75 000 kr/person.

Vi hanterar all administrering gällande RUT på fakturan samt till Skatteverket.

Läs mer om RUT och ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida