Ansvar, kvalitet och hållbarhet

Viktigt på riktigt – vår syn på hållbarhet
HomeMaid är ett företag som tar hållbarhetsfrågorna på allvar. Men för oss handlar det inte bara om att välja miljövänliga produkter eller att följa gällande miljölagstiftning. Det innebär att vi som företag, arbetsgivare och leverantör tar ett helhetsansvar, där vi väger in såväl miljörelaterade som sociala och ekonomiska aspekter.

HomeMaid har kunnat växa genom att hålla hårt på det som är viktigt – vår kvalitet. För oss hänger allt vi gör ihop och kvalitetsbegreppet är genomgående i vårt dagliga arbete, i våra relationer med medarbetarna, i vårt miljöarbete och i vårt ansvar gentemot dig som kund. Vår ansvarspolicy finns dokumenterad i instruktioner och förhållningssätt.

Vårt ansvar som arbetsgivare
För oss på HomeMaid handlar långsiktig hållbarhet och kvalitet först och främst om våra medarbetare. De är vår viktigaste tillgång; att de mår bra och trivs är en förutsättning för att vi ska kunna leverera det vi lovat dig. Därför är det en självklarhet för oss att ha goda arbetsvillkor och rättvisa löner. Lika självklart är det att vi inte bara följer kollektivavtalen. Som medlem i arbetsgivareorganisationen Almega, har vi tecknade kollektivavtal med allt vad det innebär i form av försäkringar, pensionsavtal och trygghet på arbetet. Det kan tyckas självklart men är dessvärre något som inte alla företag tar på lika stort allvar.

 


Vårt ansvar mot dig som kund

HomeMaid finns till för att vi behövs. Därför är det alltid du som kund som är vår givna utgångspunkt. Du ska känna dig trygg med att släppa in oss i ditt hem och lita på att vi respekterar dina önskemål och din integritet. Vi skriver sekretessavtal med våra medarbetare och gör utdrag ur belastningsregister. Alla anställda utbildas, både praktiskt och teoretiskt. Dessutom finns våra områdesansvariga och teamledare tillgängliga och har kontinuerlig tillsyn. Skulle det trots allt hända något oförutsett, träder vår ansvarsförsäkring i kraft. Vi vill givetvis att du ska vara nöjd med våra tjänster. Därför finns också vår Nöjd kund-garanti. Om du upptäcker brister i vårt arbete, är det viktigt att du meddelar oss, så att vi kan åtgärda det med en gång.

Ett helhetsgrepp för en hållbar framtid
Som en av de större aktörerna i vår bransch kan vi verkligen göra skillnad. Vi har valt att ha ett hållbart förhållningssätt i allt vi gör, som en självklar del i vardagen. Vi väljer material och metoder som ger minsta möjliga miljöpåverkan, många gånger mer skonsamma för miljön än de du köper i dagligvaruhandeln. Vi städar smart och slösar inte på resurser i onödan. Och vi använder återvinningsbara material och redskap så långt det bara går. Givetvis följer vi gällande miljölagstiftning och föreskrifter och vi jobbar regelbundet med utbildning och kompetensutveckling.

Visst kan vi bli bättre!
Vi är stolta över det vi gör och över våra medarbetare, många av dem stannar hos oss länge. Och våra årliga kundmätningar visar att vi tänker rätt. Självklart kan och vill vi ändå bli bättre och utvecklingen går hela tiden framåt. Vi tar gärna emot dina synpunkter när det gäller kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Hör av dig till oss!

Vad kan vi hälpa dig med?
Räkna ut ditt pris här!